Zelinski Reporter br. 7 - 17.05.2017.

Razotrkrivamo bezočnu laž

Ze l i n s k i

LIDL NE DOLAZI U ZELINU

BESPLATNI

BESPLATNI

SVETI IVAN ZELINA 11. 5. 2017. BROJ 7 GODINA III

str. 12

str. 3 JE LI MU PREMALA PLAĆA: Unatoč mnogim obećanjima Koščec do sad još ništa nije napravio. A OBEĆAVA I DALJE IZBORI 2017. R . VELIKA OBMANA Unatoč skupim plakatima plaćenima gradskim novcem, noge ne bumo tak skoro močili u koščecovom Aquaparku

str. 13

str. 12

Made with