Reporter 364 - 06.07.2017

364

3

GRAD VELIKA GORICA

Konstituirano Gradsko vijeće Koaliciji HDZ-HSLS-

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice PREDSJEDNIK: Neven Karas (Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti) Potpredsjednik: Damir Šimunić (SDP) VIJEĆNICI: 1. Mladen Arapović – HDZ 2. Darko Bekić – HDZ 3. Nenad Črnko – HDZ 4. Milivoj Dijanežević – HDZ 5. Mihael Grdenić – HDZ 6. Stjepan Kos – NEZAVISNI VIJEĆNIK (s liste HDZ-HSLS- HSU) 7. Stjepan Kosić – HDZ 8. Roman Krunić – HDZ 9. Jurica Mihalj – HDZ 10. Goran Miličević – HDZ 11. Ivan Rak – HDZ 12. Stjepan Rak – HSU 13. Mario Šipušić – HSLS 14. Zlatko Turković – HDZ 15. Sven Fabijančić – SDP 16. Igor Horvačić – HSS 17. Aleksandar Horvat – SDP 18. Katarina Šeravić – SDP 19. Damir Šimunić – SDP 20. Marijo Zdelar – SDP 21. Tajana Amšel Zelenika – Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti 22. Ivica Barukčić – Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti 23. Zlata Filipović – Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti 24. Neven Karas – Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti 25. Danijel Pukšić – MOST NEZAVISNIH LISTA 26. Alanmilan Šembera – MOST NEZAVISNIH LISTA 27. Marko Šimac – MOST NEZAVISNIH LISTA 28. Štefa Bakota – NEZAVI- SNA VIJEĆNICA (s liste HNS-a) 29. Pero Josipović – NEZAVI- SNI VIJEĆNIK (s liste HNS-a) 30. Lucijan Maslać – HSP 31. Zvonimir Stjepić – ŽIVI ZID

N a konstituirajućoj sjed- nici Gradskog vijeća održanoj 14. lipnja bili su nazočni svi vijećnici, ukupno njih 31, kao i oni koji su svoje mandate stavili u mirovanje. Vladajuća koalicija ima čvrstu većinu od 19 vijećnika, a sa- stavljena je od šest stranaka. Hr- vatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka umirovljenika i Hrvatska socijalno-liberalna stranka potpisali su predizbor- nu koaliciju, a pridružio im se nezavisni kandidat Stjepan Kos. Nakon izbora je potpisan spora- zum o suradnji i sa strankama HSP – HČSP te Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarno- sti. Koalicija SDP-HSS-Laburi- sti ima šestero vijećnika, MOST troje, Živi zid jednog, a bivši HNS-ovci Pero Josipović i Štefa Bakota izjasnili su se kao neza- visni vijećnici. Zbog obnašanja nespojive dužnosti, mandat su u mirovanje stavili gradonačelnik Dražen Barišić te njegovi za- mjenici Krešimir Ačkar i Ervin Kolarec, Zdenko Ilečić (ravna- telj OŠ Nikole Hribara), Bar-

bara Grđan Odrčić (ravnateljica POUVG-a) te pročelnik Zvon- ko Kunić. Iz osobnih su razloga mandat u mirovanje stavili su i Goran Beus Richembergh te Krunoslav Hrvačić. Karas: Očekujem poštovanje i toleranciju Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je Neven Karas iz Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti. Njegov je izbor potvrđen s 30 ruku ‘za’, dok je jedini suzdržan pri gla- sovanju bio Zvonimir Stjepić, vijećnik Živog zida. Karas je zahvalio vijećnicima koji su ga izabrali na ovu časnu i odgo- vornu dužnost te ih pozvao na suradnju. – Pozivam vas da svi zajedno surađujemo i radimo na dobrobit naših građana, zajedno s izabranim gradonačelnikom i njegovim zamjenicima. Ta su- radnja će, nadam se i vjerujem, biti obostrana i ići u jednom i drugom smjeru. No ona ne mora uvijek biti podržavajuća. Ako treba, pozivam vas da i meni kao predsjedniku Gradskog vi-

HSU-SK pridružili su se nakon izbora HSP–HČSP te Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarno- sti te ovih šest stranaka u Gradskom vijeću ima čvr- stu većinu s 19 od uku- pno 31 vijećnika. Oporbu čini šestero vijećnika iz koalicije SDP–HSS–La- buristi, troje iz MOST-a, jedan vijećnik Živog zida te dvoje nezavisnih vijećnika, bivših člano- va HNS-a. Predsjednik Vijeća je Neven Karas iz BM365 – Stranka rada i solidarnosti.

Gradsko vijeće ima 31 vijećnika

Damir Šimunić, Neven Karas i Mirjana Pontoni (tajnica Vijeća)

jeća i gradonačelniku uputite i pokoju kritiku ili da nas usmje- rite u boljem radu, a očekujem da sve bude po načelima uzaja- mnog poštovanja i tolerancije – poručio je novi predsjednik Gradskog vijeća. Kao i do sada, u skladu s demokratskim stan- dardima, jedno potpredsjednič- ko mjesto pripalo je oporbi te je za jednog zamjenika izabran Damir Šimunić, a drugi zamje- nik će biti izabran na nekoj od idućih sjednica. Barišić: Budimo složni u nastupu za Goricu Na kraju konstituirajuće sjed- nice vijećnicima se obratio i gradonačelnik Dražen Barišić te im čestitao na ulasku u Gradsko vijeće i zaželio uspješan rad. – Uspjeli smo izgraditi Goricu kao samostalni grad, šesti po veličini u Hrvatskoj, u grad fi- skalne stabilnosti, grad mladih,

prepoznat kao propulzivni i per- spektivni grad, grad gospodar- skog razvoja koji ima puno lije- poga, ali ima i svojih problema, a mi smo tu da ih rješavamo. Naša želja kao izvršne vlasti je da nam u zajedničkoj sinergiji budete partneri, uvažavajući ra- zličitosti među nama, ali da bu- demo složni u nastupu za Veliku Goricu. Protekla dva mandata napravili smo puno, no ima još posla. Imamo projekte koje smo obećali, a spremni smo uvažiti i vaše projekte koje ste imali u programima. Želim vas pozvati da u radu budemo civilizirani, tolerantni i u tom duhu uvažava- jući jedni druge ne zamjeramo teške riječi kojih će možda biti. Neka one budu samo u ovim fo- rumima, na sjednicama, ali kad izađemo van iz ovih prostorija budimo dostojni predstavnici našeg naroda. – poručio je gra- donačelnik Barišić.

Velikogorički vijećnici s gradonačelnikom i njegovim zamjenicima

Izabrano Mandatno povjerenstvo i 10 odbora

MANDATNO POVJERENSTVO: predsjednik Ivan Rak; članovi Damir Šimunić i Zlata Filipović ODBOR ZA STATUTARNO PRAVNA PITANJA: pred- sjednik Neven Karas; članovi Stjepan Kosić, Mili- voj Dijanežević, Marijo Zdelar, Katarina Šeravić ODBOR ZA MJESNU SAMOUPRAVU: predsjednik Mirjana Palčić; članovi Ivan Horvat, Ivica Barukčić, Nikola Šimac, Igor Horvačić ODBOR ZA FINANCIJE I PRORAČUN: predsjednik Darko Bekić; članovi Neven Carinić, Mario Marti- nović, Zlatko Sedmak, Branimir Karačić ODBOR ZA GOSPODARSKI RAZVOJ: predsjednik Saša Mikulčić; članovi Mario Radoš, Nenad Krvavi- ca, Darko Stanilović, Alanmilan Šembera ODBOR ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI: predsjed- nik Dragan Perić; članovi Mario Šipušić, Tomislav Mađar, Tonći Luketa, Stjepan Rakarec

ODBOR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE: predsjednik Marko Biljan; članovi Martina Podgorski, Mirjana Zadro, Katarina Šeravić, Karmen Rak ODBOR ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI: predsjednik Josip Iličić; članovi Đuro Turković, Dragica Marulić, Sven Fabijančić, Damir Slojšek ODBOR ZA MLADEŽ: predsjednik Ozren Klarić; članovi Ivan Omrčen, Marko Đurašin, Matea Kalisak, Ivan Kos ODBOR ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I PROSTORNO UREĐIVANJE: predsjednik Mihael Grdenić; članovi Julija Prpić, Danica Videković, Karlo Lončarević, Stjepan Vlahovac

ODBOR ZA POLJODJELSTVO, ŠUMARSTVO I VO- DOPRIVREDU: predsjednik Zlata Filipović; članovi Tomislav Brebrić, Stjepan Rak, Stjepan Matako- vić, Božica Jankeš Obilježen Dan državnosti Republike Hrvatske Svečana prisega

Povodom Dana državnosti, izaslan- stvo Grada Velike Gorice predvođeno gradonačelnikom Barišićem i zamjeni- kom ErvinomKolarcem, te predsjedni- kom Gradskog vijeća Nevenom Kara- som, položilo je vijence pod Spomenik hrvatskim braniteljima Domovinskog rata na platou ispred Gradskog groblja. Vijence su položili i članovi obite- lji poginulih hrvatskih branitelja, bra- niteljskih udruga, Hrvatske vojske, vatrogasaca i policije, kao i stranačka izaslanstva. Vijenac i svijeće položeni su i pod bistu prvog hrvatskog pred- sjednika dr. Franje Tuđmana.

SPONZORIRANO

Made with