Reporter 368-14.12.2017.

368

2

MOZAIK

Riječ urednika

u ovom broju možete pročitati i intervju sa velikogoričkim grado- načelnikom Draženom Barišićem. I ovaj broj izlazi u respektabilnih 48 stranica, a osim neizbježne politike uvjeren sam da će sve ge- neracije naših čitatelja pronaći i nešto za sebe.

rica slavi svoj rođendan, pa Vam donosimo i vrući pregled sa sve- čane akademije povodom Dana grada koja je održana u srijedu u prepunoj dvorani Pučkog otvore- nog učilišta. Naravno da je za re- zime godine na izmaku najpozva- niji gradonačelnik grada, pa tako

nas čeka ugodno vrijeme bez obo- rina. Prosinac je po običaju pun događanja. Održana je posljednja ovogodišnja sjednica velikogorič- kog Gradskog vijeća na kojoj je usvojen proračun grada Velike Gorice za 2018 godinu. Prosinac je i mjesec kada grad Velika Go-

Dragi čitatelji. Pred Vama je 368 broj Reportera u blagdan- skom ozračju. Prosinac je mjesec darivanja, Sveti Nikola je prošao goričkim ulicama, a Božić je pred vratima. Snijeg će nas izgleda i ove godine zaobići, a prema sa- dašnjim najavama do kraja godine

Bez vode u 21. stoljeću Seoski vodovod posvađaomještane

M ještani zaseoka Buko- vići u Šiljakovini već skoro osam mjeseci imaju problema s opskrbom pitkom vodom. Naime, svi su oni priključeni na lokalni vodo- vod koji je napravljen još davne 1973. godine i proširen 1989. godine. U ovom trenutku na njega je spojeno 40-tak doma- ćinstava zaseoka Fiketi i Buko- vići , a njih 28 od proljeća trpi zbog čestih redukcija vode. „Priključena sam 40 godina na ovaj vodovod. Živim s ma- lodobnim djetetom koje pohađa prvi razred srednje škole. Niti imamo vode za piće niti se mo-

žemo oprati, živimo u katastro- falnim uvjetima. Kad smo se spajali na vodovod moj pokojni muž platio dvije tisuće tadašnjih njemačkih maraka. Mi smo se prvi priključili. Moj muž je do- veo taj vodovod od gore, iz Ko- zjače. Uredno smo plaćali struju za vodovodnu pumpu i održa- vanje vodovoda. Vode ima, ali nama je isključena“, rekla nam je Branka Buković. „Živimo u 21. stoljeću i ne- mamo vodu, a nadomak smo Velike Gorice. To je sramota, kao da smo u Zanzibaru. Već 40 godina smo prikopčani na seoski vodovod i platili smo pri-

ključak, želimo da nam se pusti voda. Dotični gos- podin, iako mu plaćamo održa- vanje, nije u stanju voditi brigu o vodovodu. Želimo nekoga tko će biti u stanju, a plaćat ćemo ga kao što smo do sada njega plaćali“, dodala je Šemsa Mehić Prema tvrdnjama naših sugo- vornika, za česte nestanke vode navodno je kriv njihov sumje- štanin Ivan Golubić. Naime, u blizini njegove kuće nalazi se zatvoreni objekt u kojem se na- lazi crpka i ventili za dva kraka vodovoda. Kako je upravo on zadužen za održavanje vodo- voda, jedini ima pristup njemu. Pod izlikom neplaćenih računa, počeo je provoditi višednevne redukcije. I dok su neki od ko- risnika nastavili uredno plaćati održavanje vodovoda prema ugovoru, drugi su nakon učesta- lih redukcija odustali od toga. Navodno je više puta morala in- tervenirati i policija, kako bi se kućanstvima pustila voda. Upi-

tali smo Ivana zašto susjedima isključuje vodu. „Njih je na onoj strani priklju- čeno 34-oro i svi su nelegalno spojeni. Moj djed je doveo vo- dovod do moje obiteljske kuće. Ja nastojim vodovod održavati da bih ja imao vodu, što oni traže mene ne zanima. Ove go- dine nisu platili ama baš ništa. Ja nisam vlasnik izvora, tri su vlasnika, jedan je umro a dvoje su u životu. Ovo je 20 tisuća li- tara vode i nema je dovoljno za Branka Buković:„Živim s malodobnim djetetom koje pohađa prvi razred srednje škole. Niti ima- mo vode za piće niti se možemo oprati, živimo u katastrofalnim uvjetima“

ti dogovoriti. No na svu sreću, domaćinstva koja su pogođena čestim redukcijama mogu jed- nostavno riješiti svoj problem, priključiti se na gradski vodo- vod. „Izgradnjom spojnog cje- vovoda Kozjača – Šiljakovina stvoreni su preduvjeti za pri- ključenje građana na gradski vodovod. U tijeku je njegovo preuzimanje, a svi zainteresi- rani već sada mogu podnijeti zahtjeve za priključenje. Ni vremenski uvjeti ne bi trebali predstavljati osobiti problem jer smo priključe izveli do njihovih dvorišta“ objasnio je Tomislav Marinčić, rukovoditelj Sektora razvoja i gradnje. Anes Šuvalić

sve korisnike. No, mene nit- ko ne sluša. Na kraju krajeva, oni su digli ruke od vodovoda pa sada napadaju mene te pišu peticije kako bi me smijenili. Mogu me pokušati smijeniti, ali pitanje je hoće li na kraju imati vode. Bez mene ne mogu ništa. Preporučio sam im da idemo na sud, nisu htjeli. Meni je važno da osiguram vodu za vlastito kućanstvo, uopće me ne zanima jer to je sve nelegalno spojeno. Da sada oni su meni nešto i pla- ćali, ali od kada su prestali ne želim održavati vodovod“, re- kao nam je Ivan Horvat. Rješenje ovog problema vje- rojatno će se morati potražiti na nadležnom sudu, jer teško da će se suprotstavljene strane uspje-

VelikaGorica ● 14.12.2017. ● Broj368 ● GodinaXVII

Izdavač: e-Radio d.o.o., Velika Gorica, Gajeva 25

Gra čko oblikovanje oglasa: Željka Makek i Mile Šola

Fotogra je: David Jolić, SanjinVrbanus, Mario Žilec, Dora Črnko, NikicaTopić,Vitomir Štuban, Mato Paviša

Tisak:Vjesnik d.d. Slavonska avenija 4, Zagreb

BESPLATNI

Besplatne informativne novine građanaVelike Gorice,Turopolja, Posavine i Pokuplja Broj 368, Godina XVII

 STR.4-5

„Reporter“ upisan je u evidenciju javnih glasila pri Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske Reporter je dobitnik nagrade „Zlatno ogledalo“ kao najuređenije lokalne novine u Hrvatskoj

Novinari: DavidJolić,MirjanaMarković,PetraRožić,Marko Vidalina,MarijaVrbanus,MateaBrenčić,Miljenko Milanović,TinMeštrović,VanjaStanojević, Mato Paviša,SuzanaMajstorović, IvanaKovačević, KristinaGlavaš, AnesŠuvalić,VitomirŠtuban

Uređuje redakcijski kolegij (sjedište): Velika Gorica, Gajeva 25 Telefon: 01/6222 777 , Fax:01/ 6221.160, e-mail:reporter@city-radio.hr

Glavni urednik: Nenad Črnko Gra čko oblikovanje: Zvonko Šimunić

VELIKAGORICAOBILJEŽILADANGRADA

Gradskovijeće donijeloproračun

Datum izlaska ovog broja: 14. prosinca 2017.

 Str.3

 Str.8,9

 Str.43

Intervjus gradonačelnikom VelikeGorice

KKGoricau serijipobjeda

Naklada: 10.000

Made with FlippingBook - Online magazine maker