Reporter 369-15.02.2018.

369

2

MOZAIK

Riječ urednika

i nedavna skupština Udarnika u kojoj je klub promijenio ime u Kurilovec. Što o svemu kažu ku- rilovčani čitajte u tekstu Marka Vidaline. Od ovog broja pišemo i obilazimo okolne općine. Što tišti građane, gdje su problemi i kako ih riješiti razgovaramo i sa građanima i sa čelnicima naših susjednih općina, a za ovaj broj posjetili smo općinu Kravarsko.

Dragi čitatelji, nakon, vjeruje- mo svima Vama uspješne 2017. godine zakoračili smo po tko zna koji puta u novu kalendarsku go- dinu u kojoj ste si vjerujemo kao i uvijek dosad zaželjeli barem još pokoji sretan trenutak više nego u protekloj. Reporter i ove kao i svih proteklih godina nastavlja utaba- nim stopama. Zima je tu negdje oko nas i još uvijek se koprcamo

u neizvjesnosti isčekivanja jače zime ili najave proljeća. Fašnik je i ovoga vikenda izmamio veliko- goričane na ulice kako bi pozdra- vili vrijedne entuzijaste koji su se predstavili u velikoj fašničkoj povorci u subotu. Klinci su pak svoje maske predstavili u nedjelj- no jutarnje prijepodne, a sve su to zabilježili i naši novinari. U po- litičkim temama došlo je vrijeme

da predstavimo i prvog čovjeka gradskog HDZ-a Krešimira Ačka- ra. Vodimo brigu o tome da gra- đane pravovremeno informiramo o gradskom komunalnom sustavu i aktivnostima gradskih poduze- ća. Nogometaši su izašli na terene i krenuli sa pripremama, a kako to izgleda u vodećim velikogoričkim klubovima predočit će vam naši novinari. Dosta bure izazvala je

Sastanak župana s načelnicima i gradonačelnicima Za kupnju školskih udžbenika osigurano 12milijuna kuna

N a prvom ovogodišnjem sastanaku župana Stje- pana Kožića s načel- nicima i gradonačelnicima, našlo se nekoliko tema koje su od izuzetnog značaja za sve općine i gradove. Svaka- ko najznačajnija je bila tema sufinanciranja udžbenika za sve učenike osnovnih škola u Zagrebačkoj županiji. Pred- stavljen je i predložen model prema kojem bi županija sufi- nancirala udžbenike u vrijed- nosti od 60 posto, dok bi pre- ostalih 40 posto sufinancirali gradovi i općine. Sporazum o zajedničkom financiranju potpisale bi i škole te bi na taj način knjige postale njihovo vlasništvo. „Temeljem amandmana u

proračunu Zagrebačke župa- nije za nabavu udžbenika je osigurano 12 milijuna kuna i s tim iznosom županija može sudjelovati sa 60 posto u nabavi osnovnog paketa udžbenika. Na gradovima i općinama sada je zadatak da izračunaju koliki je to trošak za njihove proračune, a onda zajednički moramo razradi- ti operativu, prvenstveno na koji način ćemo provesti na- bavu“, rekao je župan Kožić dodavši da dio gradova i op- ćina po različitim modelima već sufinancira nabavu udž- benika, a da sada zajednički treba pronaći najisplativiji model. Predstavnici gradova i op- ćina upoznati su i s predsto-

Gradonačelnici i načelnici upoznati sa stanjem pojedinih projekata

se financirati EU sredstvima. Jedna od tema bio je i projekt Regionalni vodoopskrbni su- stav – Zagreb Istok, kojeg je Vlada na posljednoj sjednici proglasila strateškim investi- cijskim projektom. U tijeku je izrada tender dokumentaci- je za odabir izvođača radova, a natječaj će biti otvoren čim stigne potvrda od strane Hr- vatskih voda i Središnje agen- cije za financiranje i ugovara- nje programa i projekata EU. Gradonačelnici i načelnici upoznati su i o stanju projekta rekonstrukcije javne rasvjete koju zajednički provode Za- grebačka i Krapinsko-zagor- ska županija.

jećim aktivnostima po pitanju uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području županije. Naime, Zagrebačka županija i Grad Zagreb potpisali su početkom godine Sporazum o suradnji na pripremi projekta „Centar za gospodarenje otpadom Za- greb“ kojim je definirano da će se budući Centar nalaziti na području Grada Zagreba. Govorilo se i o izgradnji širo- kopojasne infrastrukture ko- jom bi svim kućanstvima bio omogućen pristup Internetu minimalne brzine 40 MB/s. Uskoro se očekuje objava poziva resornog ministarstva za dostavu projekata koji će

Raspravljalo se o pet značajnih projekata

GRADVELIKAGORICA

Potpisaniugovorio sufinanciranjuprojekta Aglomeracije

 STR.4

GRADVELIKAGORICA

 STR.6

Sportskim savezima8,8 milijunakuna u2018.godini

VelikaGorica ● 15.2.2018. ● Broj369 ● GodinaXVIII

Izdavač: e-Radio d.o.o., Velika Gorica, Gajeva 25

Grafičko oblikovanje oglasa: Željka Makek i Mile Šola

Fotografije: David Jolić, SanjinVrbanus, Mario Žilec, Dora Črnko, NikicaTopić,Vitomir Štuban, Mato Paviša

Tisak:Vjesnik d.d. Slavonska avenija 4, Zagreb

BESPLATNI

Besplatne informativne novine građanaVelike Gorice,Turopolja, Posavine i Pokuplja Broj 369, Godina XVIII

KREŠIMIRAČKAR

109.TUROPOLJSKIFAŠNIK POBJESNJELI MAX OSVOJIO GORICU

„Reporter“ upisan je u evidenciju javnih glasila pri Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske Reporter je dobitnik nagrade „Zlatno ogledalo“ kao najuređenije lokalne novine u Hrvatskoj

PRVA GODINA NA ČELU GRADSKOG HDZ-a  STR.8-9 NKKURILOVEC Udarnik jeusrcu iduši, ali jedošlonovovrijeme  STR.20-21

Novinari: DavidJolić,MirjanaMarković,PetraRožić,Marko Vidalina,MarijaVrbanus,MateaBrenčić,Miljenko Milanović,TinMeštrović,VanjaStanojević, Mato Paviša,SuzanaMajstorović, IvanaKovačević, KristinaGlavaš, AnesŠuvalić,VitomirŠtuban

Uređuje redakcijski kolegij (sjedište): Velika Gorica, Gajeva 25 Telefon: 01/6222 777, Fax:01/ 6221 160, e-mail:reporter@city-radio.hr

Glavni urednik: Nenad Črnko Grafičko oblikovanje: Zvonko Šimunić

Datum izlaska ovog broja: 15. veljače 2018.

 STR.16-17

HNKGORICA Mnogonovih imenaza iskorak STR.26

Naklada: 10.000 Višeod117.000 vjernih slušatelja je sanama svakidan. Potražitenasna88.60MHz

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online