Reporter 370 - 22.03.2018

370

2

MOZAIK

Riječ urednika

gradske tvrtke dobile nove direk- tore, pa je onda red da ih danas predstavimo u Reporteru. Marko Vidalina će nam nešto ispričati o najstarijem frizerskom salonu u Gorici, a Kristina, Ivana, Matea i Suzana nam donose brojne priče iz života mladih i gradskih kvar- tova. Naravno, kakve bi nam no- vine bile bez sporta, a toga i ovaj puta ima podosta. Krenimo onda po redu….

da nam pred vrata donese bijeli Božić. No, umjesto bijelog Božića dobili smo bijeli ožujak, a kako je ova zima bila varljiva i dugo nas podsjećala na proljeće ne bismo se iznenadili kada bi nam Uskrs vratio zimu. Snijeg je donio mno- go problema, zimska služba je u konačnici ipak dobro odradila sve svoje poslove, a osim putni- ka, poljoprivrednika i građevine trpili su i sportaši pa su tako sva

natjecanja u nogometu odgođena za čak dva do tri tjedna. Danas Vam nudimo mnogo zanimljivih tema i tekstova. Uz brojne grad- ske teme bili smo u općini Orle i porazgovarali s građanima o njihovim problemima, a u ovom broju predstavit ćemo i porazgo- varati sa predsjednikom Skupšti- ne Zagrebačke županije Damirom Mikuljanom. Nismo zaboravili ni da su nedavno tri velikogoričke

Rani ovogodišnji Uskrs poma- knuo nam je datum u drugu po- lovicu ožujka. Iako je proljeće već trebalo biti na vratima, još uvijek nam je u sjećanju ovogo- dišnji čudljivi ožujak koji nas je podsjetio na sve nekadašnje pro- ljetne draži. Početak ožujka je bio potpuno bijel a velike količine snijega mnoge od nas su nagna- le na razmišljanja kako je ipak to trebalo biti dva mjeseca ranije

Prijavite se za Drugo svjetsko prvenstvo u pripremanju kotlovine

R otaty klub Velika Gorica i ove godine organizira Svjetsko prvenstvo u pri- premanju kotlovine koje će se održati u nedjelju, 22. travnja 2018. godine, u starom dvorcu Lukavec. Novac prikupljen ko- tizacijama i prodajom kotlovine namijenjen je humanitarnoj ak- ciji velikogoričkih rotarijanaca ‘Pet za izvrsnost’ kojom se po- tiče izvrsnost mladih Velikogo- ričana, dodjeljuju stipendije, fi- nanciraju programi namijenjeni mladima. Uprvo su počele pri- jave za ovogodišnje natjecanje u pripremanju kotlovine. - U kontinentalnoj Hrvat- skoj svi tvrde da je baš njihova kotlovina najbolja i da samo oni znaju tajne koje odabrano svinjsko meso, kobasice i zači- ne pretvaraju u deliciju koja se spravlja u kotlu. Upravo to nas je i lani motiviralo da organizi- ramo prvo prvenstvo, pa će 22. trvanja svi koji se žele okušati

u spravljanju kotlovine imati novu priliku za dokazivanje - kaže Damir Kotrman iz Rotary kluba Velika Gorica. Sve dodatne informacije i obrazac za prijavu ekipa za Svjetsko prvenstvo u kotlovini može se pronaći na internetskoj stranici www.kotlovina.com. Za ocjenjivanje kotlovine odabran je i stručni žiri kojeg će sačinjavati ljubitelji i po- znavatelji dobre hrane predvo- đeni vrhunskim velemajstorom kulinarstva Tomislavom Špi- čekom. Velikogorički rotari- janci prvenstvo organiziraju u suradnji s Plemenitom općinom turopoljskom, a ovogodišnje pr- venstvo bit će dio manifestacije Turopoljsko Jurjevo koju orga- niziraju turopoljski plemenitaši i koja svake godine privlači ti- suće posjetitelja u stari dvorac Lukavec. Tekst i fotografije: Rotary klub Velika Gorica

Sretan Uskrs!

GRADVELIKAGORICA Većapravaza komunalne radnike  Str.5

VelikaGorica ● 22.3.2018. ● Broj370 ● GodinaXVIII

Izdavač: e-Radio d.o.o., Velika Gorica, Gajeva 25

Grafičko oblikovanje oglasa: Željka Makek i Mile Šola

Fotografije: David Jolić, SanjinVrbanus, Mario Žilec, Dora Črnko, NikicaTopić,Vitomir Štuban, Mato Paviša

Tisak:Vjesnik d.d. Slavonska avenija 4, Zagreb

BESPLATNI

Besplatne informativne novine građanaVelike Gorice,Turopolja, Posavine i Pokuplja Broj 370, Godina XVIII

Turopoljskifestival folklorauLisinskom

„Reporter“ upisan je u evidenciju javnih glasila pri Uredu za odnose s javnošću Vlade Republike Hrvatske Reporter je dobitnik nagrade „Zlatno ogledalo“ kao najuređenije lokalne novine u Hrvatskoj

Novinari: DavidJolić,MirjanaMarković,PetraRožić,Marko Vidalina,MarijaVrbanus,MateaBrenčić,Miljenko Milanović,TinMeštrović,VanjaStanojević, Mato Paviša,SuzanaMajstorović, IvanaKovačević, KristinaGlavaš, AnesŠuvalić,VitomirŠtuban

Uređuje redakcijski kolegij (sjedište): Velika Gorica, Gajeva 25 Telefon: 01/6222 777, Fax:01/ 6221 160, e-mail:reporter@city-radio.hr

HNKGoricana putuuPrvu ligu  STR.40

Glavni urednik: Nenad Črnko Grafičko oblikovanje: Zvonko Šimunić

 STR.24-25

Novi ljudinačelukomunalnihdruštava  Str.18-19

Datum izlaska ovog broja: 22.ožujka 2018.

 Str.44

KKGoricasevraćaunajviširang

Naklada: 10.000 Višeod117.000 vjernih slušatelja je sanama svakidan. Potražitenasna88.60MHz

Made with FlippingBook - Online catalogs